torsdag 7. oktober 2010

Oktobermøtet, nytt utstyr til klubben

Vi har kjøpt inn lysbordet frå PolarQuilt. Denne får medlemmane bruke på møta, det er ikkje til heimlån.
Janne hadde fått i oppgåve å prøvekøyre lysbordet. Her demonstrerer ho korleis ein lett kan teikne av stitcherymønster.

Dette er eit svært godt hjelpemiddel. Tenk berre på speglvending av applikasjonsmønster!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar