fredag 15. oktober 2010

Tepper som varmar - og litt til

(Dette biletet er lånt frå nettet)

Har du framleis lyst til å sy tepper til barn på Radiumhospitalet? Vi minner om at du kan få gratis vatt og betalt frakt frå klubben. Berre gje beskjed til styret!

Klikk deg inn på Teppe-aksjonen og få meir konkrete opplysningar!

Her er nokre lenkjer som kan vere til inspirasjon:

Trondheim - Tepper til St. Olav http://tepper-trondheim.blogspot.com/

Heartstrings - Blogg frå USA http://heartstringsquiltproject.com/


Når du klikkar deg inn på NQF si side, enten her, eller på knappen til høgre, kan du lese om Oslo Quiltefestival, som går føre seg no den 23. - 24. oktober.

Der står vidare om årsmøtet 2011, som går føre seg i Tromsø 18. - 20. mars. Dei som er medlemmar i quilteforbundet veit vel dette allereie, elles så kan det vere eit spark til å melde seg inn. Medlemsbladet er veldig kjekt å få i posten!
Kunne det vere ein ide at folk som kunne tenkje seg å reise, t.d. på årsmøtet, publiserer det på klubbmøte? Det kan godt hende at det er andre som kunne ha lyst på reisefølgje, og som ikkje vågar seg av garde på eiga hand. Noko å tenkje på?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar