torsdag 25. november 2010

Juleaktivitet med born og unge i Gloppen!

Liv Ingunn, Margrethe og Janne har hatt juleaktivitet med 4 H-klubbane i Breim, Rygg, Bukta, Austrheim og Vereide. Til saman så var der ca. 75 born og unge. Det blei laga julekule av filt med perlebroderi, og decoupage på lys. Dette var aktivitetar som borna likte og meistra godt.
Dei tre damene som var ansvarlege for dette hadde det kjekt i lag med borna/ungdomane.
Takk til dykk for godt initiativ!

 Dei første bileta ser ut til å vere frå Bukta.

 Dette må vere Runnevang.


 Og dette må vere frå Breimshallen.


1 kommentar: